​Godsvägen 8 

23162 Trelleborg
Tlf.: 0410-483 30

Mail: info@systemelektro.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

​Historik

Systemelektro då och nu historik 1980 – 2021

Företaget Systemelektro startades 1980 av Krister Roth hemma i bostaden i Anderslöv. Målsättningen var att tillverka startapparater samt göra elinstallationer.

Efter ett par år räckte inte garaget och källaren i villan till. En källarlokal i trävarufirman John E. Anderssons lokaler hyrdes. I denna källarlokal lär även det anrika möbelföretaget Thysells första möbler ha tillverkats.

En bit in på 1980-talet räckte inte källarlokalen till och verksamheten flyttades till lokaler hos Nya Bilverkstaden i Anderslöv. Lokaler som en gång använts av smidesföretaget Göta Bruk som ingick i Thomée Industrier. Företaget växte snabbt och 1984 var det dags att anställa den förste medarbetaren Mattias Meijer som idag är projektledare på företaget.

Efter några olika projekt inom lättbetongbranschen fick Systemelektro 1986 i uppdrag att projektera och ansvara för projektledning för elsystemen till en komplett lättbetongfabrik som skulle uppföras i Australien. Systemelektro fick också leverera styrsystem kompletta med hårdvara och mjukvara för ett flertal system i fabriken.

Uppdragen med styrsystem för lättbetongfabriker blev flera. Under 1990-talet genomförde Systemelektro projekt i England, Korea, Italien och Malaysia. I Sverige gjorde Systemelektro nya moderna system för en befintlig lättbetongfabrik.

Lokalerna i Anderslöv utvidgades i 3 etapper. Personalen ökade snabbt i antal till 10 personer. Lättbetongfabrikerna var inte de enda projekten som genomfördes. Systemelektro har konstruerat och levererat styrsystem med PLC system och överordnade PC baserade SCADA system till ett flertal anläggningar för produktion av fjärrvärme. Bl.a. omfattande anläggningar till Simrishamn och Ludvika.

Systemelektro har också konstruerat och levererat många styrsystem för helautomatiska sopanläggningar i framförallt Malmö, Stockholm och Göteborg. För ytbehandling, profilering och kapning av plåt har Systemelektro konstruerat och levererat komplexa drivsystem för motorer, styrsystem med PLC system samt överordnade PC baserade SCADA system.

För produktion av betongvaror, torrbruk med torkanläggningar, putsbruk med eller utan färg och spackelprodukter har Systemelektro konstruerat och levererat ett flertal styrsystem med såväl PLC system som överordnade PC baserade SCADA system. Denna typ av anläggningar har alltid vågsystem och recepthantering som grundfunktion.

​​I anläggningar där betong sprutas, t.ex. i tunnlar, används stålfiber som armering i betongen. Systemelektro tillverkar kontinuerligt styrsystem för maskinell dosering av dessa fibrer. Maskinerna används även för dosering av andra fiber t.ex. plast.

För hantering och fyllning av säckar, dels småsäck dels storsäck, har Systemelektro konstruerat och levererat ett stort antal anläggningar. Tomma säckar hanteras och fylls automatiskt. Säckarna märks och transporteras till palläggare där de automatiskt läggs i mönster på pall. Pallen plastas in och transporteras ut.

För maskinell utsädesbehandling dvs. för skydd av utsäde mot angrepp av skadedjur mm. levererar Systemelektro kontinuerligt maskinstyrningar till dels mindre maskiner dels större med avancerad automatik och övervakning. Styrsystemen konstrueras och utvecklas av Systemelektro.

Sveriges samarbetsavtal och senare inträde i EU innebar stora förändringar bl.a. avseende lagar och normer. Det europeiska lågspänningsdirektivet från 1973 blev lag i Sverige 1994, maskindirektivet från 1989 blev lag 1995, EMC direktivet från 1989 blev lag 1992. 1992 kom också en lag i Sverige om CE märkning.

Alla nya krav föranledde oss på Systemelektro att dels införa ett kvalitetssystem, dels utarbeta standards och standardlösningar som grund för våra konstruktioner.

En bit in på 2000-talet började lokalerna i Anderslöv bli för trånga och vi började söka efter nya lokaler. Det resulterade i att vi i maj 2006 flyttade till Godsvägen 8 i nybyggda lokaler som vi själva fått möjlighet att påverka inredningsmässigt. Detta innebar att vi kan jobba mer effektivt med våra arbetsuppgifter.

I slutet av 2008 går Krister Roth i pension och Mattias Meijer och Jan Gréen köper företaget. Ambitionen är att driva företaget vidare i samma goda anda som Krister gjort i alla år.

Vi har anpassat företaget efter rådande konjunkturläge och är idag 4 anställda.

Idag är Systemelektro väl rustat för att kunna uppfylla alla krav som ställs på ett modernt styrsystem. På Systemelektros intranät finns alla standards och erfarenheter dokumenterade väl samlade och tillgängliga för alla på företaget. Praktiska EMC tester har gett Systemelektro erfarenheter på området. En kunskapsbank som gör att Systemelektro kan sätta CE märket på samtliga elsystem som levereras.

Systemelektro skapar möjligheter för avancerad industriell automation.