​Godsvägen 8 

23162 Trelleborg
Tlf.: 0410-483 30

Mail: info@systemelektro.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

​Miljöpolicy

Vår strävan skall vara att inte påverka vare sig miljö eller levande varelser i negativ bemärkelse.

Vi accepterar och följer nationella och internationella åtaganden och regler. Miljötänkande är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Vi skall minimera användandet av naturresurser såsom energi, vatten mm.

Vi skall minimera avfallsmängderna och genom sortering se till att så mycket som möjligt återanvänds.

Strävan efter hållbarhet för miljön

Vi skall vid konstruktion och tillverkning av styrsystem i samarbete med våra kunder arbeta för en god miljö för naturen och människan.

Vi skall informera och utbilda oss för att utföra våra uppgifter på ett miljöriktigt sätt. Vi skall följa gällande miljöstandarder och lagstiftningar.

Miljöfrågorna har hög prioritet och samtliga anställda har ansvar för miljöfrågorna, att påtala felaktigheter och att föreslå förbättringar.

Foto kommer snart!