​Godsvägen 8 

23162 Trelleborg
Tlf.: 0410-483 30

Mail: info@systemelektro.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

INTEGRITETSPOLICY

Information om dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. I samband med detta har vi uppdaterat vår integritetspolicy som värnar om dina personuppgifter och respekterar din integritet. De företag som vi på något vis har en affärsrelation till lagrar vi personuppgifter till kontaktpersonen på företaget. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vilka personuppgifter vi hanterar​

Systemelektro i Trelleborg AB, 556305-0433, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I vårt kundregister lagras ingen känslig information utan endast namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. De personuppgifter som finns hos oss är till de som är kontaktpersoner på företag som vi har antingen som kund eller leverantör.

För vilka ändamål vi hanterar dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna upprätthålla vår affärsrelation och för att kunna kommunicera beträffande beställningar och inköp med dig som kund eller leverantör.

Dina personuppgifter lagras i vårt interna administrationsprogram med säkerhetskopia på intern hårddisk. Vi lämnar inte ut personuppgifter och använder oss inte av molntjänster.

Den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter är baserat på vårt berättigade intresse av att kunna upprätthålla en affärsrelation med dig.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter​

Dina personuppgifter sparar vi så länge det är tillåtet och nödvändigt eller krävs enligt lokal lagstiftning. Du kan kontakta oss om du önskar få dina kontaktuppgifter raderade.

Dina rättigheter​

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter vi har i vårt register. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter i vårt register.

Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

Om du har frågor angående dina personuppgifter kontakta oss på: info@systemelektro.se.

Ändringar​

Om det sker några ändringar gällande hanteringen av dina personuppgifter kommer vi att informera genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy.

Systemelektro i Trelleborg AB

Godsvägen 8

231 62 Trelleborg

Tel: 0410-483 30


Mail: info@systemelektro.se​